Coventry gebed

Sinds begin mei 2014 wordt elke vrijdag om 12.00 uur in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk het Coventry gebed gehouden. In maar liefst 160 kerken in een groot aantal landen wordt iedere vrijdag op hetzelfde tijdstip in een vergelijkbare vorm een korte gebedsviering voor vrede gehouden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten. De viering kent min of meer een vaste liturgie en duurt circa 20 minuten.

Het gebed voor vrede en verzoening is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry. Daar werd in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michael kathedraal verwoest werd. De inwoners van Coventry weigerden zich na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken die Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening.

Wageningen, Stad van de Bevrijding, heeft ook onder het oorlogsgeweld geleden. De Grote Kerk liep tot tweemaal toe grote schade op, de Johannes de Doperkerk verloor zijn toren en de Doopsgezinde Kerk en de synagoge werden volledig verwoest. De Raad van Kerken vond het waardevol om ook in Wageningen met het oecumenische Coventry gebed te starten.