ISOFA Wageningen

isofa-logo-samenoplopen-kleinHuishoudens met een minimum inkomen kunnen soms de financiële eindjes niet meer aan elkaar knopen. De thuis-administratie schiet te kort om overzicht te houden, aanvragen voor financiële steun worden niet gedaan, en schulden nemen toe. Om deze naasten tot steun te zijn hebben de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Wageningen in 2014 de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij de Financiële Administratie (ISOFA) opgericht.

Door de inzet van getrainde vrijwilligers worden mensen geholpen als financiële problemen een goed en gezond functioneren in de weg staan. Om de administratie weer op orde te brengen zet ISOFA gecertificeerde vrijwilligers in als Persoonlijke Budget Begeleiders die een tijd met de hulpvrager oplopen. Deze begeleiders kunnen ook ondersteunen tijdens een proces van schuldsanering. De vrijwilliger en hulpvrager maken samen werkafspraken op basis van een vertrouwensrelatie en respect voor elkaars privacy. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. De hulpvrager houdt het initiatief en de regie.

ISOFA is netwerkpartner van de landelijke stichting Schuldhulpmaatje en voldoet aan de eisen die daar aan worden gesteld. Ook kan ISOFA gebruik maken van de expertise van stichting Schuldhulpmaatje en van de helpdesk. Meer informatie over ISOFA Wageningen is te vinden op de website www.pbb-wageningen.nl.

Contactpersoon:
Kees Bos (secretaris)
E-mail: isofa.wageningen@gmail.com