Kerknet Wageningen

Sinds enkele jaren bestaat het Kerknet Wageningen, een informeel platform waarin sleutelfiguren uit 13 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. De groep komt twee tot driemaal per jaar bij elkaar en beschikt daarnaast over een digitaal platform, waar zij elkaar over tal van zaken kunnen informeren.

Het Kerknet Wageningen is mede geïnitieerd door de Raad van Kerken. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de Raad van Kerken woont de bijeenkomsten van het Kerknet ook telkens bij en heeft toegang tot het digitale platform. Kerknet is opgezet als een contactorgaan, maar in het jubileumjaar Wageningen 750 zijn er door het platform ook een reeks activiteiten opgezet.