Lidkerken

De Raad van Kerken in Wageningen kent drie leden

  • De Protestantse Gemeente te Wageningen
  • De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen
  • De Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg

De Protestantse Gemeente te Wageningen is sinds januari 2007 een verenigde plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en telt ongeveer 4700 geregistreerde leden. Zij bestaat uit de hervormd-gereformeerde wijkgemeente Mattheüs, de hervormde wijkgemeente Markus, de protestantse wijkgemeente Lukas en het studentenpastoraat (waarbinnen de Protestantse Gemeente, de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Arboretumkerk in Wageningen samenwerken). Er is een orthodoxe stroming in de wijkgemeenten Mattheüs en Markus en een meer liberale stroming in de wijkgemeente Lukas. Het studentenpastoraat richt zich op alle studenten in het hoger onderwijs, ongeacht hun kerkelijke achtergrond of levensbeschouwing. Ondanks deze grote verscheidenheid binnen de protestantse gemeente werken de drie wijkgemeenten op een aantal fronten nauw samen. De Protestantse Gemeente te Wageningen houdt haar erediensten in de Grote Kerk (Markt), de Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg) en in het kerkelijk centrum Vredehorst (Tarthorst).

De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen maakt deel uit van de parochie Zalige Titus Brandsma een verzameling van 10 katholieke geloofsgemeenschappen, verspreid over een groot gebied van Veenendaal tot aan Oosterbeek. De Wageningse geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de Locatieraad. Deze functioneert als dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie  en onderhoudt externe contacten. De Wageningse gemeenschap telt circa 3150 parochianen waarvan ongeveer 180 mensen actief zijn als vrijwilliger. De bijdragen van de vrijwilligers lopen uiteen van de bijdragen in de liturgie tot ziekenbezoek, doopvoorbereiding tot financieel beheer, onderhoud van de gebouwen en de tuin tot het contact met de mensen in de wijken. De vieringen vinden plaats in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat.

De Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken en de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Wageningen vormen sinds 2012 de Arboretumkerk – vrijzinnig op weg. Onder deze naam willen zij onderdak bieden aan mensen met uiteenlopende achtergronden die zich aangesproken voelen door een open en betrokken wijze van omgaan met de schatten uit de vrijzinnig-christelijke tradities. Ruim 350 volwassenen en 120 kinderen en jongeren vormen de basis van de gemeenschap. Samen dragen zij verantwoordelijkheid voor de koers, de organisatie en ook de praktische zaken. Ieder draagt naar talent, kennis, ervaring, vermogen en beschikbare tijd een steentje bij. De vieringen worden gehouden in de Arboretumkerk aan de Arboretumlaan.