Oecumenekrant

In de Oecumenekrant wil de Raad van Kerken met een zekere regelmaat verslag doen van wat er in Wageningen op het gebied van interkerkelijke samenwerking gebeurt. De Oecumenekrant verschijnt sinds 2005 twee tot drie keer per jaar op papier en wordt dan uitgedeeld in verschillende kerken.

De laatste editie van de Oecumenekrant kunt u hier vinden.

De Raad van Kerken wil de komende tijd inzetten op het zo veel mogelijk verspreiden van de Oecumenekrant via e-mail. Dat is goedkoper, bespaart papier en biedt ruimte voor meer flexibiliteit in de opzet. Wanneer u de Oecumenekrant graag via de mail zou willen ontvangen, wilt u dat dan kenbaar maken via een e-mail naar wim.te.winkel@planet.nl onder vermelding van Oecumenekrant digitaal.