Oecumenisch vieren

De Raad van Kerken in Wageningen organiseert ieder jaar een Oecumenische viering op de zondag in de week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt telkens gehouden in de derde week van januari. De laatste jaren vinden er in de Week van Gebed voor de Eenheid ook op diverse plaatsen in Wageningen gebedsbijeenkomsten plaats. Hierin werkt de Raad van Kerken samen met de gemeenschappen uit de Evangelische Alliantie.

De Raad van Kerken is tevens betrokken bij de meditatieve dienst op 4 mei voorafgaand aan Dodenherdenking. Op Hemelvaartsdag is er een bijzondere viering in de Johannes de Doperkerk. Vroeg in de ochtend voorafgaand aan de dienst, wordt eerst gedauwtrapt via een wandeling door de uiterwaarden en dan volgt een gezamenlijk ontbijt. Ook is er op oudejaarsavond in Wageningen een oecumenische viering

Los van de vieringen die er door de Raad worden georganiseerd vinden er in verschillende Wageningse kerken ook tal van bijzondere diensten en vieringen plaats met een open oecumenisch karakter. Dat zijn bijvoorbeeld diensten waar een voorganger uit een ander kerkgenootschap voorgaat of waar een koor uit een andere gemeente aan meewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Aswoensdagviering in de Johannes de Doperkerk. In de 40 dagentijd is er bovendien iedere week op donderdagavond een oecumenische gebedsdienst in de Johannes de Doperkerk, voorafgegaan door een sobere maaltijd. Ook de Dageraadviering bij het ochtendgloren op Eerste Paasdag in de Grote Kerk past in deze reeks.

In het verleden organiseerde de Raad van Kerken ook vespervieringen. Deze diensten worden nog wel gehouden maar vallen sinds enkele jaren niet langer onder verantwoordelijkheid van de Raad. Elke laatste zondag van de maand organiseert de Protestantse wijkgemeente Lukas een vesperdienst. Deze wordt gehouden in de Grote Kerk op de Markt en de Interkerkelijke Cantorij werkt aan deze diensten mee.

De Student Chaplaincy houdt oecumenische diensten in het Engels op elke eerste, derde en soms vijfde zondag van de maand. Daarnaast zijn er de Taizé gebedsdiensten op elke tweede maandag van de maand.