Pastoresconvent

De voorgangers en priesters verbonden aan de kerken in Wageningen spreken regelmatig met elkaar binnen het pastoresconvent. Dit overleg strekt zich verder uit dan alleen de lidkerken van de Raad van Kerken. Ook verschillende voorgangers uit andere kerken en geloofsgemeenschappen nemen deel aan het pastoresconvent. Er vinden openlijke persoonlijke gesprekken plaats over theologische onderwerpen.

Het pastoresconvent vormt voor de Raad van Kerken een belangrijk aanspreekpunt en adviesorgaan. Anderzijds kan het overleg van de voorgangers ook zaken agenderen, die vervolgens door de Raad van Kerken worden opgepakt.

Contactpersoon voor het pastoresconvent is ds. Gerke van Hiele, verbonden aan de Arboretumkerk – vrijzinnig op weg (E: gerke.vanhiele@planet.nl  T: 0317 422972).