Platform voor Levensbeschouwing en Religie Wageningen

Een aantal levensbeschouwelijke en religieuze Wageningse organisaties heeft in 2013 het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Wageningen opgericht. Over wezenlijke thema’s bestaan binnen elke levens- en wereldbeschouwing specifieke opvattingen. Het is opvallend dat tussen houders van die verschillende beschouwingen discussie lijkt te ontbreken en het vaak zelfs mankeert aan wederzijdse kennisname. Het gevolg daarvan is soms onbegrip, en ook wel conflict, soms ook stereotiepe oordelen over anderen.

Het  doel van de initiatiefnemers van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie is bruggen bouwen, wederzijds begrip kweken, de onderlinge dialoog aangaan zodat er verbondenheid en sociale cohesie ontstaat. Vertegenwoordigers uit de Raad van Kerken, het Humanistisch Verbond, de Vrijmetselaars en het Apostolisch Genootschap namen het initiatief.  Het platform wil vooral naar buiten treden met activiteiten en niet met uitspraken. De activiteiten moeten plaats vinden vanuit de levensbeschouwing. Een doel is elkaar sterken en steunen, en door middel van ontmoeten wederzijds begrip kweken.

Meer informatie is te vinden op de website van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Wageningen.