Samenwerkingen

In Wageningen wordt er ook buiten de Raad van Kerken op verschillende manieren door kerken en geloofsgemeenschappen samengewerkt. Er vindt met zekere regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van deze initiatieven. Soms heeft de Raad van Kerken een faciliterende rol.