Vorming en Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Lukas. De commissie organiseert gedurende het jaar een reeks activiteiten ter informatie en bezinning.

Ieder jaar worden er ongeveer 20 verschillende cursussen gepland over onderwerpen als: Bijbelstudie, bibliodrama, Bijbel en kunst, liturgisch bloemschikken, pelgrimeren, geloofsopvoeding etc. De cursusduur varieert, er zijn cursussen van 10 avonden, maar ook van een avond. De cursussen zijn oecumenisch opgezet.

Minstens één keer per jaar komt het cursusboekje uit met het cursusprogramma voor het komende seizoen plus de opgave formulieren. Alle initiatieven worden daarin kort beschreven. In de verschillende kerkgebouwen liggen exemplaren om mee te nemen. Informatie over het huidige programma is te vinden op de website van de Protestantse wijkgemeente Lukas.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Wim Aalbersberg (E-mail: w.ij@aalbersberg.com).