Werkgroep Interreligieuze Contacten

De werkgroep Interreligieuze Contacten (WIC) maakt zich sterk voor ontmoeting tussen Moslims en Christenen. Gedurende het jaar worden een aantal gezamenlijk activiteiten georganiseerd met het doel om elkaar wat beter te leren kennen en te verstaan. Een activiteit is er soms ook op gericht om juist naar buiten toe te laten zien dat Christenen en Moslims  heel verdraagzaam met elkaar willen omgaan. Dat gebeurt met name tijdens de jaarlijks Vredesweek in de derde week van september.

wageningen 6De bijeenkomsten van de WIC zijn voor iedereen toegankelijk. Informatie over de activiteiten wordt verschaft via kerkbladen, de Marokkaanse vereniging en de stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen.

 

 

Contactpersoon: Jaap Schouls
E-mail: schouls@planet.nl
Tel.: 0317-420173

Nieuwsberichten van de werkgroep:

Hoopvolle Vredestocht