Werkgroepen

De Raad van Kerken probeert het bevorderen van de oecumene in Wageningen op verschillende manieren inhoud te geven. Dat gebeurt vanuit een aantal werkgroepen.