Raad van Kerken Wageningen

De Protestantse Gemeente te Wageningen, de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap St. Johannes de Dooper Geboorte – Verrijzenis des Heren te Wageningen en de Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg (Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. – Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Wageningen) werken sinds 1969 samen in een kerkelijke instelling, de Raad van Kerken Wageningen.

Zij doen dat door in leren, dienen, vieren en getuigen gestalte te geven aan de gemeenschap der christelijke kerken als gave en opgave.