Bijzondere vertegenwoordigingen

Met enige regelmaat wordt de Raad van Kerken gevraagd een vertegenwoordiger te zoeken voor een openbaar advies- of toezichtorgaan in Wageningen zodat ook het geluid van de kerken in dat orgaan wordt gehoord. Zo heeft Henk Bontius zitting in de Cliëntenraad rond de Wet Werk en Bijstand. Ook voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een adviesraad ingesteld. Vanuit het Diaconaal Platform neemt Evelien van der Vinne zitting in dat orgaan. Jaap Schouls vertegenwoordigt de Raad van Kerken in de Raad van Advies 4 en 5 mei Wageningen.